เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

เนื่องด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลโลกและปัจจุบันนี้การค้าก็เปิดเสรีมากขึ้น เทคโนโลยีก็ทำให้ โลกเล็กลง ผู้คนจากทั่วสารทิศก็มาพบปะกันด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ จึงเป็นผลผลักดันให้ทุกคนต้องเรียนรู้ภาษา อังกฤษเพื่อความก้าวหน้าและผลประโยชน์ของธุรกิจตน

Interview & Resume เป็นหลักสูตรที่ช่วยแนะเทคนิคการเขียนประวัติย่อของตัวเองได้มีประสิทธิภาพและ เป็นที่น่าสนใจในการสมัครงาน รวมทั้งติวเข้มกับบทสัมภาษณ์โดยแบบเรียนใช้ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ รวมถึงจำลอง สถานการณ์ให้นักเรียนมีความมั่นใจและคุ้นเคยในการสัมภาษณ์

Daily communication (I,II) เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับนักเรียนที่จะไปต่างประเทศเพื่อดูงานหรือต้องใช้ ภาษาสื่อสารกับชาวต่างชาติอยู่ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วในการสนทนาให้มีประสิทธิภาพ เป็นแบบ เรียนที่เน้นการสื่อสารจริงในชีวิตประจำวัน ในที่ทำงาน กับเพื่อนร่วมงาน รวมถึงวัฒนธรรมการสื่อสารของ ชาวต่างชาติ

Business communication (I,II) เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาธุรกิจซึ่งเป็นหัวใจ สำคัญซึ่งแนะแนวการรวบรวมความคิด การนำเสนอ การชี้แจงในสถานการณ์ต่างๆที่ใช้จริงในทางธุรกิจแนะ การใช้สำนวนหรือศัพท์เฉพาะตามหน่วยงานหรือสาขาอาชีพ จัดเตรียมกลยุทธ์ที่นักเรียนต้องการใช้เพื่อประสบ ความสำเร็จในโลกของธุรกิจทุกวันนี้

Business writing เป็นหลักสูตรปูพื้นฐานระดับบุคคลทั่วไปให้สามารถเขียนในรูปแบบที่เหมาะสม สามารถที่จะเขียนจดหมายธุรกิจพื้นฐานได้ สามารถตอบโต้จดหมายทางอีเมล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนว ทางและรูปแบบของการโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ นักเรียนได้รับโอกาสในการใช้ภาษาจริงกับสถานการณ์ จริงที่จัดขึ้น

Presentations & Meetings เป็นหลักสูตรที่เน้นเทคนิคการนำเสนองาน ข้อมูล การประชุม การเสนอ ความคิดเห็นทางธุรกิจเพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วการสื่อสาร และทักษะภาษาทางธุรกิจให้มีความเหมาะสม และประสบความสำเร็จ
ภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท เป็นหลักสูตรที่เน้นอบรมพนักงานให้กับบริษัทต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะการ สื่อสารและมีแนวทางในการใช้ภาษาในหน่วยงาน ซึ่งนำพาความสำเร็จและความเป็นผู้เชี่ยวชาญให้กับบริษัท ของคุณ แบบเรียนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับทักษะของพนักงาน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือจะขอใบเสนอราคาสำหรับคอร์สอบรมติดต่อมาได้ที่เบอร์ โทรของโรงเรียนหรืออีเมล์ และทางเราจะติดต่อกลับเพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

Classes can take place at your workplace or at one of our tutorial Institutes.
บางครั้งเราก็รู้สึกอายและไม่มั่นใจที่จะเรียนร่วมกับนักเรียนคนอื่น กลัวว่าจะไปถ่วงเพื่อนร่วมชั้น บางครั้งการเรียนรวมกันหลายๆคนก็อาจทำให้นักเรียนไม่เข้าใจทุกอย่างได้ดีที่ ควร ไม่กล้าถาม ฉะนั้นการ เรียนแบบตัวต่อตัวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นอกจากจะได้เรียนแบบใกล้ชิดแล้ว SPEAK สามารถจัดทำหลัก สูตรให้ตรงตามความต้องการและจุดประสงค์ของการเรียนรวมทั้ง ออกแบบการเรียนที่เหมาะกับนักเรียนในแต่ ละระดับนั้นๆด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะกับการติวเข้มและเร่งรัดเหมาะสำหรับนักเรียนที่จะเตรียมตัวไป ต่างประเทศเพื่อ เรียนต่อหรือเพื่อธุรกิจ หรือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและความรู้เพิ่มเติมเฉพาะทาง เตรียมสอบวัด ระดับภาษาอังกฤษ สามารถเรียนเป็นกลุ่ม (ไม่เกิน 3คน) หรือเรียนตัวต่อตัวได้ ตามวัน เวลาที่นักเรียนสะดวก

*On these courses we offer a choice of One-on-One tuition or a small group (of 3) tuition*