พูดภาษาอังกฤษ StudyAbroadแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ 38

Study Abroad แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

  • 2012-10-17
  • by Admin

Study Aboard
ทางสถาบันบริการแนะนำและวางแผนการศึกษาต่อสำหรับหลักสูตรภาษาต่างประเทศในระยะสั้นและระยะยาว สำหรับทุกๆคนที่สนใจไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ FREE !

 
นอกจากนี้ยังรวมถึง
- ให้บริการข้อมูลในเรื่องของหลักสูตร และแนะนำสถาบันที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของนักเรียน
- ดำเนินการเรื่องสมัครเรียน พร้อมหนังสือตอบรับ
- ให้บริการและแนะนำด้านการขอวีซ่าและดำเนินเรื่องการขอวีซ่า
- สามารถจัดหา Homestay ที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้
- จัดปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
- ดูแลและประสานงานระหว่างผู้ปกครอง สถาบัน และนักเรียน ตลอดเวลาที่นักเรียนศึกษาอยู่ต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5302969 087-5518591 หรือ
email: abroad@speak-englishschool.com