พูดภาษาอังกฤษ Phonicsกุญแจสู่การเรียนภาษาอังกฤษ 113

Phonics กุญแจสู่การเรียนภาษาอังกฤษ

  • 2016-06-25
  • by Admin
Phonics
Phonics คือ อะไร
Phonics สำคัญอย่างไรต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
          ปัจจุบันการเรียนภาษาอังกฤษจากการจดจำคำศัพท์และการท่องบทสนทนาตามครูผู้สอนนั้นไม่ช่วยให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนภาษาเท่าที่ควร  เพราะ เอ บี ซี  ดี ที่ท่องกันอยู่นั้น มันคือ ชื่อของตัวอักษรภาษาอังกฤษ ไม่ใช่หน่วยเสียงของตัวอักษรนั้นๆ  ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ผู้เรียนไม่มีความรู้ในการออกเสียงตัวอักษรตามหลักการเรียนโฟนิคส์ที่ถูกต้อง
          โฟนิคส์ คือการเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยการถอดรหัสเสียง และประสมเสียงอักษร (Alphabets) ทั้ง 26 ตัว  อย่างเป็นขั้นตอน
          ลักษณะเด่นของการเรียนโฟนิคส์ คือ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงระบบเสียงของตัวอักขระในภาษาที่มีกฏเกณฑ์ต่างๆ ในแต่ละตัวอักษรจะมีเสียงเฉพาะตัว เราเรียกว่า หน่วยเสียง (Phoneme) ซึ่งหน่วยเสียงนั้นจะมีแยกย่อยลงไปทั้งหมด 42 เสียง  เมื่อผู้เรียนจำหลักการการออกเสียงของแต่ละตัวอักษรได้แล้วนั้น ก็จะสามารถประสมอักษรทั้งอย่างง่ายไปจนถึงอักษรที่มีความยากและซับซ้อนได้เป็นอย่างดี
          การถอดรหัสเสียงในระบบโฟนิคส์ จะช่วยสร้างความเข้าใจในการออกเสียงหรือผสมคำ ในภาษาอังกฤษโดยที่ไม่ต้องท่องจำ แม้ว่าคำๆนั้น ผู้เรียนจะไม่เคยเห็นหรือเคยได้ยินมาก่อน
          สิ่งสำคัญที่ควรเรียนโฟนิคส์  คือ การเรียนในระบบนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การออกเสียงแต่เพียงอย่างเดียว แต่โฟนิคส์ยังสร้างความสามารถให้ผู้เรียนเข้าใจในหน่วยที่เล็กที่สุดของการออกเสียง การผสมเสียงรวมถึงการสะกดคำอีกด้วย
          ฉะนั้น การเรียนแบบโฟนิคส์ จึงมีความสัมพันธ์กับการเรียนภาษาในทุกๆด้าน ทั้งทักษะการฟัง ที่เป็นปัจจัยหลักเบื้องต้นที่สำคัญอย่างมาก ในการเรียนภาษาอังกฤษ เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เรียนสามารถแยกแยะหน่วยเสียงได้ ก็จะสามารถฟังเข้าใจได้โดยง่าย (Listening) เมื่อพบคำใหม่ก็สามารถแยกแยะหน่วยเสียงเพื่ออ่านได้ (Reading) และนั่นทำให้สามารถเขียนและสะกดคำได้ง่ายขึ้นด้วย (Spelling and Writing)