พูดภาษาอังกฤษ AEC(ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) 39

AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)

  • 2012-11-27
  • by Admin
ASEAN Economic Community
Association for South East Asia Nations (ประชาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้)

เป้าหมายของอาเซียน
  • ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมเป็นประชาคมเดียวกันในปีพ.ศ. 2558
  • มีการค้าเสรีระหว่างกัน ไม่มีการเก็บภาษีศุลกากร
  • เปิดให้มีการเคลื่อนย้ายทุน และการลงทุนอย่างเสรี
  • แรงงานมีฝีมือมีอิสระในการหางานทำ
  • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของอาเซียน 

การรวมตัวเป็นประชาคมเดียวกันจะส่งผลในหลายๆด้าน โดยเฉพาะกับเยาวชนที่ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จะมีอะไรหลายๆอย่างเปิดเสรีมากขึ้นนั้นก็หมายถึงเราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันที่ไม่ใช่แต่ภายในประเทศเท่านั้นแต่กับอีกคนนับล้านจากอีก 9 ประเทศ ก่อนอื่นทุกคนควรจะต้องพัฒนาภาษาและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกเพื่อที่ก้าวเข้าสู่อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงเหตุการณ์ 

แล้วคุณละได้เตรียมรับมือแล้วหรือยัง? เด็กไทยจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร? 

Reference: www.moe.go.th